Villkor

SvenskaLotto erbjuder tjänster till både enskilda klubbspelare och klubbar. Följande villkor gäller för speldeltagande och för SvenskaLotto tjänster.

1. Allmän introduktion, definition och villkor

1.1 "Ett SvenskaLotto konto" är ett konto som innehas av en av SvenskaLottos kunder, i syfte att hantera spel i olika lotterisystem via Internet.

1.2 "En kontohavare" är en kund hos SvenskaLotto, som har ett eget konto hos SvenskaLotto.

1.3 "Avtalet" är avtalsförhållandet mellan SvenskaLotto och kontohavaren enligt "SvenskaLottos regler", dvs "Allmänna villkor".

1.4 "Sidan" är Internetsidan där all information om SvenskaLotto publiceras. Denna sida finns tillgänglig på Internetadressen www.svenskalotto.com

2. Kontoregler

2.1 Den som ansöker om ett SvenskaLotto konto bekräftar och accepterar:

- Alla definitioner och villkor som uttrycks i avsnitt 1 och/eller häri;
- Alla SvenskaLotto villkor idag är publicerade på webbplatsen, samt eventuella framtida ändringar SvenskaLotto villkoren, som kommer att publiceras på webbplatsen;

2.2 SvenskaLotto förbehåller sig rätten att när som helst, till

- Vägra att öppna ett konto och/eller stänga ett befintligt konto utan förklaring,
- Och /eller överföra och/eller licensiera, utan föregående meddelande, rätt till, ansvar för och/eller drift av en SvenskaLotto konto till en annan juridisk person, under förutsättning att SvenskaLotto garanterar uppfyllandet av det överförda skulden.

2.3 Den som ansöker om att bli en kontohavare måste garantera att han/hon inte är under 18 år.

2.4 Kontohavare garanterar, hela tiden, att han/hon inte är:

- En invånare i Malta, The Netherlands, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, St Maarten, St Eustatia, St Eustatia, France, USA, Singapore;
- Begränsad rättskapacitet;
- Agerar på uppdrag av en annan;
- En diagnostiserad patologisk spelare;
- Betalar med pengar som förvärvats genom brottslig verksamhet;
- Betalar med pengar från ett kreditkort som kontoinnehavaren inte har rätt att använda;
- Inblandade i brottslig verksamhet som omfattar ett SvenskaLotto konto.

2.5 I händelse av att ett SvenskaLotto konto öppnats eller används i strid med klausul 2.3 och/eller klausul 2.4, kan SvenskaLotto och/eller myndigheterna beslagta innehållet i nämnda SvenskaLotto konto.

2.6 SvenskaLotto åtar sig att hela tiden stå för kostnader och betala spelskatter på kontraktsplatsen.

2.7 En kontohavare kan bara inneha ett SvenskaLotto-konto i taget.

2.8 Tvist rörande ett SvenskaLotto konto och/eller transaktion som genomförs i samband med en SvenskaLotto blir avgjort i enlighet med gällande lag i det land där avtalet ingicks.

3. Prenumerationsvillkor

3.1 Vid registrering hos SvenskaLotto, registrerar du dig för en löpande prenumeration, där du automatiskt spelar Lotto varje vecka. Betalning sker direkt efter registreringen på SvenskaLotto.

3.2 Du kommer att debiteras för fyra veckors Lotto i taget. Det kan förekomma specialerbjudanden där du debiteras för mindre än fyra veckors Lotto i taget.

3.3 Betalning skall ske med kreditkort eller via banköverföring. Vid betalning med kreditkort, kommer ditt kreditkort automatiskt att debiteras var 4 veckor.

3.4 För betalning via banköverföring, är det ditt ansvar att sätta in pengar på ditt SvenskaLotto konto. Du kommer att få ett e-postmeddelande när det är dags att göra en insättning.

3.5 Ångerrätt till att säga upp ditt konto innan du deltar i ditt första dragning. Om du kontaktar SvenskaLotto och avsluta din prenumeration innan du spelar för första gången och helt enkelt skicka oss din bankinformation och SvenskaLotto kommer att återbetala det belopp som du har debiterats. Detta gäller inte för belopp dom debiterats för Lotto för enbart 2 kr.

3.6 Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap under abonnemangshantering i din användarprofil. När du avsluta din prenumeration, kommer du automatiskt att spela tills ditt SvenskaLotto konto är tomt. Om du har mer än 250 kr stående på ditt SvenskaLotto-konto kan du välja att få beloppet utbetalat till ditt bankkonto. Detta ska upplysas vid uppsägningen.

4. Kombinationserbjudanden

4.1 SvenskaLotto genomför regelbundet kampanjer, och de speciella erbjudande om medlemskap som kan vara en del av en sådan kampanj kan inte användas av befintliga kunder eller kunder som har sagt upp sin prenumeration hos SvenskaLotto.
 
4.2 Bonus gåvor kan bl. a. vara presentkort eller registreringsbonus. Endast en bonus gåva är tillåtet per person. Om samma person registrerar sig mer än en gång, bortfaller rätten till bonusgåva. Du måste kontakta SvenskaLotto inom 30 dagar efter registreringen för att ta emot gåvan; annars bortfaller bonusgåvan.

4.3 Bonus i form av två veckors Lotto får inte betalas ut till ditt bankkonto.

5. Betalningsvillkor

5.1 Betalningsalternativ:

Kreditkort - Du kommer att debiteras en gång per månad på ditt kreditkort. Det är det bara möjligt att betala med VISA och Master Card.

5.2 SvenskaLotto accepterar inte kontanter som skickats direkt till SvenskaLotto.

5.3 Insättningar till och uttag från ett SvenskaLotto konto måste alltid ske genom bank eller annan godkänd finansiell institution. Förfaranden och villkor kan variera från tid till annan och mellan olika länder och olika banker etc.

5.4 Det är enbart tillåtet för en kontohavare att överföra pengar via kreditkort till sitt eget SvenskaLotto konto med ett giltigt kort utfärdats i deras eget namn.

5.5 Uttag från ett SvenskaLotto konto görs genom utbetalningar adresserat till kontohavaren eller överföring till kontoinnehavarens bank, som underrättas.

5.6 SvenskaLotto tar inte ut avgifter eller avgifter för uttag.

5.7 Vissa Internetspel kan vara olagligt i det område där kontohavaren bor. Om så är fallet är det enbart kontohavarens ansvar att inte använda hans/hennes kreditkort för att spela internetspel och inte för att delta i spelen.

6. Data och säkerhetsregler

6.1 SvenskaLotto använder stark SSL-kryptering för att skydda känslig information på väg från din webbläsare till våra servrar. När uppgifter kommer till våra servrar, skickas de, om det krävs av tredje part (banker, kreditkortsföretag, betalningsprocessorer) via VPN anslutning eller SSL-säkrad kanal. Våra servrar är i ett fysiskt säkert datacenter och tillgången till servrarna är hårt kontrollerad.

6.2 SvenskaLotto webbservrar är PCI-DSS branschstandard kompatibel. Våra giltiga PCI-DSS-certifikat kan ses på vår hemsida på första sidan. För att behålla vår certifiering som vi är skyldiga att genomgå regelbundna säkerhetsgenomsökningar av våra servrar och annan nätverksutrustning från en tredjepartssäkerhetsföretag. Vi strävar efter att ge bästa möjliga säkerhet för våra kunder.

6.3 SvenskaLotto förpliktigar sig att hantera alla spelkonton med största sekretess. Sekretessen kan endast hävas i händelse av en order från relevant juridisk instans och/eller om en kontoinnehavare inte följer regler för spel som anges av SvenskaLotto.

6.4 SvenskaLotto samlar bara in kundinformation som behövs för att administrera vår verksamhet, ge god kundservice. I samtliga fall, där du förser oss med sådan information, ger du samtidigt samtycke till att SvenskaLotto använder informationen. SvenskaLotto kommer aldrig sälja eller lämna ut några personuppgifter till någon tredje part.

6.5 En kontohavare tilldelas ett personligt kontonummer. Kontohavaren använder sin egen e-postadress och väljer ett lösenord. Det åligger Kontohavaren att inte dela denna information med någon. Om kontohavaren har skäl att tro att andra har kommit i besittning av detta bör kontohavaren kontakta SvenskaLotto på info@svenskalotto.com omedelbart, varpå nya kontouppgifter kommer att utfärdas.

6.6 För att skydda SvenskaLottos och kontohavarens intressen och säkerhet förbehåller SvenskaLotto sig rätten att begära identitetsdokumentation och ett bevis på att det kreditkort används är utfärdat i kontohavarens namn.

6.7 Utbetalningar från SvenskaLotto kan fördröjas/skjutas upp såvida punkt 6.3 genomförs.

6.8 SvenskaLotto begränsar tillgång till kundinformation till de av våra anställda eller agenter som behöver den för att utföra sina arbetsfunktioner.

7. Prisregulering

7.1 SvenskaLotto förbehåller sig rätten att höja priset för medlemspriset såvida priset på de tjänster som SvenskaLotto använder ökar.

8. Ångerrätt

Då SvenskaLotto levererar en servicetjänst erbjuds inte full ångerrätt. DanLotto kan alltså inte returnera en tjänst, när den har levererats. Det är därför viktigt att du bekantar dig med SvenskaLotto's villkor innan du registrerar dig.

9. Vinster

9.1 Din vinst överförs automatiskt till ditt SvenskaLotto konto. Om vinsten är över SEK 250 SEK, de kommer att överföras direkt till ditt bankkonto.

9.2 Fördelning av priser - Vinsterna går till 100 % direkt till medlemmarna i det vinnande klubben.

9.3 Om medlemsavgifter inte har betalats, förbehåller vi oss rätten att hålla tillbaka vinster.

9.4 Om din vinst är mer än SEK 5 000 000 SEK (Fem miljoner kronor), kommer din vinst att betalas med SEK 5 000 000 SEK (Fem miljoner kronor) per år tills hela vinster har betalats ut.

10. Systemen

10.1 SvenskaLotto erbjuder en rad olika Lottosystem. Du kan läsa mer om de olika systemen genom genom att klicka på menyn system överst på hemsidan.

11. Licens

11.1 Licensens kontrakt plats för att erbjuda Lotto spel är Malta.

12. Anmälningsfrist

12.1 Du kan registrera dig hos SvenskaLotto när som helst på dagen eller natten. Vi måste dock påpeka att registreringar som gjorts mindre än 2 timmar före dragningar inte garanterar deltagande i den aktuella dragningen. Därför kan nya medlemmar som registrerar sig under denna tid inte göra krav på eventuella vinster som dras i den aktuella dragningen.

13. Nyhetsservice

Du väljer själv om du vill ta emot e-post från SvenskaLotto. Du kan avbryta eller prenumerera på den här tjänsten när som helst. Dessa e-postmeddelanden innehåller nyheter från på lotto klubbarna, samt information om eventuella nya initiativ.

14. Godkännande av villkor

14.1 När du registrerar dig hos SvenskaLotto och varje gång du går med i en klubb eller ett system har du också accepterat SvenskaLottos nuvarande villkor. Om du inte kan acceptera alla villkoren ska du inte registrera dig som kund. SvenskaLotto kan ändra villkoren och riktlinjer för att delta när som helst. Därför bör kunderna granska villkoren regelbundet för att hålla sig informerad om eventuella ändringar och ändringar.

14.2 Fortsatt användning av SvenskaLotto innebär godtagande av alla nuvarande formuleringar av villkoren.

15. Diverse

15.1 Alla referenser i Villkor till ental ska inkludera flertal och tvärtom och alla referenser till "den" ska inkludera "en/ett" och tvärtom.

16. Ansvarsfriskrivning

16.1 SvenskaLotto erbjuder inte råd till spelkontoinnehavare. SvenskaLotto råder heller inte spelkontoinnehavare i skatte- och juridiska frågor.

16.2 I händelse av brott mot klausul 6.1, SvenskaLotto erkänner inget ansvar för givna råd.

16.3 SvenskaLotto varken erkänner eller accepterar något ansvar för "skada" för kontoinnehavaren eller tredje part:

orsakat av direkt eller indirekt, av något fel, tryckfel, missförstånd, hörselfel, felläsning eller översättningsfel, stavfel, transaktionsfel, tekniskt fel, registreringsfel, uppenbara fel, force majeure och / eller liknande skador som orsakats direkt eller indirekt av en tredje part; orsakats av brott mot SvenskaLotto regler;
Finansiell risk eller förlust, inklusive fluktuationer i växelkursen och/eller till följd av rättslig vårdslöshet.

16,4 SvenskaLotto förbehåller sig rätten att när som helst, för att hantera tvister efter eget godtycke, i enlighet med alla principer om rättvisa.

17. Upphovsrätt

Allt material på vår webbplats i form av text, grafiska designer, design, etc. är upphovsrättsskyddat.

19. Ansvarsfullt spelande

Medan de flesta spelar för njutning och underhållning, finns det vissa personer för vilka spel är ett problem som kan leda till ekonomisk och personlig nöd.

SvenskaLotto har åtagit sig att tillhandahålla en trygg miljö för lottospelare att köpa och hantera sina lotteriposter online och uppmuntrar inte till överdrivet spelande eller spel utöver spelarens egen ekonomiska förmåga

Behöver du hjälp?

GamAid (http://www.gamaid.com/) är en organisation som tillhandahåller online-support till spelare över hela världen. Spelare kan prata med en kvalificerad rådgivare om spelproblem genom att använda online-chatt eller e-postfunktioner.

HelpGuide.org's Gambling Addiction & Problem Gambling ger råd om både varningstecknen och hjälpmöjligheter.

Självvald uteslutning

Om du önskar utesluta dig själv från att använda våra tjänster, kan du kontakta oss och anmoda om självvald uteslutning.

Kundservice

VISA VISA Electron Maestro Mastercard
www.svenskalotto.com är säkrad med SSL-teknik. Vi uppmuntrar till ansvarsfullt spelande.